שאלות ותשובות
האם ניתן לרשום זכויות יוצרים בישראל - והיכן?
מהו הסימן © ?
מהו משך ההגנה בזכויות יוצרים?
האם די בקבלת רשיון להשמעה ושידור ביצירות מוזיקליות מאקו"ם?
מהן זכויותיו הבסיסיות של בעל זכויות יוצרים?
האם מותר לי לבצע בפומבי או לשדר הקלטות מתקליטור אותו רכשתי/שכרתי כדין?
איזו אחריות משפטית מטיל הדין על מי שמבצע בפומבי הקלטה (או משדרה) ללא רשות?
איזו אחריות משפטית מוטלת על מי שמעתיק (משעתק) הקלטה ללא רשות?
מדוע נדרשת מלכתחילה הסכמה לביצוע פומבי ולשידור וקבלת רשיון מתאים?
למי ניתן לפנות לשם קבלת רשיון להשמעה פומבית ושידור של הקלטות בישראל?
מדוע כדאי לקבל רשיון שימוש דווקא מהפדרציה לתקליטים?
הזכויות בטיפולה של הפדרציה לתקליטים?
זכויות היוצרים באינטרנט על קצה המזלג?
תשלום רשיון השמעה פומבית באמצעות אתר האינטרנט
הצג
מחשבון לעסקים
סוג העסק
גודל העסק
שעתוק - האם המוסיקה משודרת במדיה המקורית שלה או שהיא הועברה למדיה אחרת, למשל מחשב
עם שעתוק
ללא שעתוק
צרו קשר
רחוב הבונים 10, רמת גן 52462
טלפון 03-6130715/6
פקס 03-5756747
שלח מייל
 
©כל הזכויות שמורות לפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות
הפדרציה הישראלית
לתקליטים וקלטות בע"מ
 הצג את כל היצירות - פעולה זו עלולה לקחת זמן רב